Palvelut

Dash Company on erikoistunut johdon coachingiin, johtoryhmä- ja johtajuusvalmennuksiin

Kaikissa yrityksissä ei enää ole esimiehiä, mutta tarve hyvälle johtamiselle ei ole kadonnut mihinkään. Johtamisella lisätään yksilön ja tiimin mahdollisuuksia onnistua, kehittyä ja kokea merkityksellisyyttä. Samalla vahvistetaan kulttuuria, joka vetää parhaita tyyppejä puoleensa.

Dash Companyn palvelut tukevat johtamisen muutosta ja auttavat yksilöä, tiimiä tai johtoryhmää saamaan käyttöön oman parhaan potentiaalinsa. Coaching, valmennukset ja työpajat suunnitellaan ja toteutetaan aina asiakkaan tilanteeseen ja tarpeeseen.

Johtoryhmä­­valmennus

Johtoryhmävalmennuksella varmistetaan, että johtoryhmän työskentely uudistuu ja että johtoryhmä on paras mahdollinen versio johtamaan yrityksen sen hetken toimintaa. Johtoryhmän valmennusohjelma pitää sisällään esimerkiksi seuraavat vaiheet

 • Johtoryhmäläisten ja avainhenkilöiden haastattelut
 • Sähköinen kysely johtoryhmäläisille ja johtoryhmätyön itsearviointi
 • Johtoryhmäkokouksen observointi
 • Yhteenveto eli konsultin havainnot ja analyysi johtoryhmätyön vahvuuksista ja kehitykohdista
 • Johtoryhmätyöpaja (1-1,5 pvää), joissa muokataan yhdessä johtoryhmän uusi terävämpi toimintamalli sekä vahvistetaan johtajuutta ja keskinäistä yhteistyötä
 • 3 kk työpajan jälkeen loppukeskustelu, tulosten arviointi ja jatkotoimenpiteistä sopiminen
Dash-company-8-nelio

Johdon ja avainhenkilöiden coaching, executive coaching

 • Coach auttaa purkamaan esteet ja löytämään toimintatavat johtajuuden nostamiseksi seuraavalle tasolle.
 • Usein prosessi aloitetaan siitä, että coach, coachattava ja tämän esimies käyvät tavoitekeskustelun, jossa syvennytään tämän hetken ja tulevaisuuden näkymiin sekä linjataan tahtotilaa coachattavan kehittymiselle.
 • 1,5 tunnin mittaiset coachingit tapahtuvat noin kerran kuussa. Niissä coachattava saa tukea ja tarvittaessa myös haastamista oman johtajuuden vahvistamiseen ja omien tavoitteidensa saavuttamiseen. Coach toimii tärkeänä luottamuksellisena palloseinänä johtajan ratkaistessa haasteita.
 • Coaching järjestetään tarpeen mukaan yksilö-, pari tai ryhmäcoachingina.

Johtajuusohjelmat

 • Johtajuusohjelmat pohjautuvat tahtotilaan siitä, millaista johtajuutta tarvitaan tulevaisuudessa.
 • Valmennuksissa, työpajoissa ja webinaareissa suunnitellaan yhdessä, millainen johtamisen muutos toteutetaan, sovitaan johtamiskäytännöistä ja omaksutaan uusia esimies- ja johtajuusvalmiuksia.
 • Oman henkilökohtaisen muutoksen tueksi esimiehille ja johdolle kerätään avointa palautetta, esim. 360 arviona. Palaute puretaan coachingin avulla.
 • Dash Companyllä on vuosien kokemus haastavien muutosten vauhdittamisesta kaiken kokoisissa organisaatioissa. Muutoksessa keskeistä on koko porukan mukaan saaminen ja uudenlainen johtaminen. Muutosjohtamisen taidot ja työkalut ovat usein keskeisiä sisältöjä johtajuusohjelmassa.

Ota yhteyttä!