Muutosjohtamisen palvelut

Dash Company auttaa johtoa muutosten läpiviemisessä yrityskohtaisesti räätälöityjen palveluiden avulla

  • hiotaan johtoryhmätyö uuteen iskuun
  • sparrataan johto ja avainhenkilöt vahvistamaan johtajuuttaan sekä toteuttamaan strategia
  • luodaan muutoksen läpiviemiseen tarvittavat toimintamallit ja työkalut.

Johtoryhmävalmennus

Johtoryhmävalmennuksella varmistetaan että strategian tuomat muutokset saavat johdolta huomion ja panostuksen. Samalla johtoryhmän työskentelyä terävöitetään niin, että johtoryhmä vie koko yritystä uuteen suuntaan. Johtoryhmäohjelma pitää sisällään seuraavat vaiheet:

  • Johtoryhmäläisten ja muiden avainhenkilöiden haastattelut
  • Sähköinen kysely johtoryhmäläisille, johtoryhmätyön itsearviointi
  • Johtoryhmäkokouksen observointi
  • Yhteenveto: konsultin havainnot ja analyysi johtoryhmätyöstä
  • 2 työpajaa (2 x 1 pvä), joissa muokataan yhdessä Johtoryhmä 2.0
  • Työpajojen välissä 2 työpalaveria, joissa aiheena esim. uudet rakenteet, mittarit, roolitukset, johtoryhmän agenda jne.
  • 3 kk ensimmäisen työpajan jälkeen loppuobservointi ja jatkotoimenpiteistä sopiminen

Johdon ja avainhenkilöiden sparraukset

Sparraaja, sparrattava ja hänen esimiehensä pitävät aluksi tavoitekeskustelun, joissa hahmotetaan yhdessä tulevaisuuden odotukset, sparrattavan vahvuudet ja toiveet kehittymiselle.

1,5 tunnin mittaiset sparraukset tapahtuvat noin kerran kuussa. Niissä sparrattava saa tukea ja vauhtia oman johtajuuden ja roolin vahvistamiseen.

Sparraukset ovat käytännönläheisiä ja tavoitteellisia. Niissä halutaan löytää toimintatapoja ja ideoita, joiden avulla sparrattava ratkaisee käytännön johtamishaasteita ja nostaa omaa johtajuuttaan seuraavaan vaiheeseen.

Muutosjohtamisen taidot, työkalut ja tuki

Dash Companyllä on vuosien kokemus haastavien muutosten läpiviemisestä erikokoisissa organisaatioissa. Autamme löytämään mallit ja työkalut, jotka sopivat juuri käsillä olevan muutoksen läpiviemiseen.

Tämä tarkoittaa vaikkapa työkaluja muutoksen suunnitteluun ja konseptointiin tai muutoksen jalkauttamiseen ja vauhdittamiseen.
Muutosjohtaminen on olennainen osa esimiestyötä. Dash Company auttaa esimiehiä ja sisäisiä valmentajia vahvistamaan osaamistaan muutosten vauhdittamisesta.

Tyypillinen muutoksen läpiviemisen tilanne on strategian jalkauttaminen.

 

Muutoksen portaat